SOUBORY COOKIES

Soubory cookies

 

Cookies
Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. Cookie ID je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům rozlišit jednotlivé prohlížeče subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného cookie ID.

Úpravou nastavení internetového prohlížeče můžete zabránit instalaci souboru cookie. V důsledku toho můžete nastavení cookie trvale odmítnout. Aktuálně nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Měli byste však vědět, že tím nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Tato data budou uložena maximálně po dobu 180 dní, aby byly chráněny systémy zpracování dat před neoprávněným přístupem.

 

Web analysis tools
2.1 Google Analytics (with anonymisation function)

BWT AG integrovala do této webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza se týká sběru, kompilace a vyhodnocení údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje údaje mimo jiné o webových stránkách, ze kterých subjekt údajů přišel na webové stránky (známý jako referrer), o kterých podstránkách webu se přistupuje nebo jak často a jak dlouho a jak dlouho byla podstránka zobrazeno. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a provádění analýzy nákladů a přínosů online reklamy.

Společnost provozující komponentu Google Analytics je Google LLC („Google“) 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-​1351, USA.

BWT AG používá příponu „_gat._anonymizeIp“ k provádění webových analýz pomocí Google Analytics. Použitím této přípony je Google adresa internetového připojení subjektu údajů zkrácena a anonymizována, když je náš web přístupný z členského státu Evropské unie nebo z jiné země, která je signatářem Dohody o Evropském hospodářském prostoru ( EHP).

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našem webu. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek, k vytváření online přehledů, které zobrazují a sestavují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Již bylo vysvětleno výše, co jsou soubory cookie. Umístění cookie umožňuje společnosti Google analyzovat využití našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, které jsou provozovány správcem údajů a na kterých byla integrována komponenta Google Analytics, je komponentou Google Analytics automaticky vyzván webový prohlížeč v IT systému subjektu údajů. předávat údaje společnosti Google za účelem online analýzy.

Jak již bylo uvedeno výše, subjekt údajů může kdykoli použít odpovídající nastavení ve webovém prohlížeči, které slouží k blokování umístění souborů cookie na našich webových stránkách, a tím trvale namítat proti umístění souborů cookie. Takové nastavení použitého webového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v umístění souboru cookie do IT systému subjektu údajů. Cookie, který již byl vložen službou Google Analytics, lze navíc kdykoli odstranit pomocí webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitky proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek a se zpracováním těchto údajů společností Google a může tomu zabránit. K tomu musí subjekt údajů stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že údaje a informace o návštěvách webových stránek nemusí být přenášeny do Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google interpretována jako námitka. Pokud bude IT systém subjektu údajů vymazán, naformátován nebo znovu nainstalován později, musí subjekt údajů znovu deaktivovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou v jeho oblasti kontroly, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.

Další informace a aktuálně platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze stáhnout z https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobněji vysvětlen na následujícím odkazu:  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

2.2. Google AdWords with Conversion Tracking

Pro účely propagace také naše webové stránky využívají reklamní nástroj „Google AdWords“. Součástí této služby je analýza služby „Konverze a sledování“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Pokud získáte přístup k našim stránkám prostřednictvím reklamy Google, soubor cookie je umístěn na vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč stáhne a uloží do vašeho počítače. Tyto tzv. „Cookie konverze“ přestanou být aktivní po 30 dnech a nejsou používány k identifikaci Vás osobně. Pokud navštívíte některé stránky našeho webu, zatímco cookie je stále aktivní, my a Google víme, že jste jako uživatel klikli na reklamy umístěné na Googlu a byly přesměrovány na naše stránky.

Společnost Google využívá informace získané prostřednictvím „souborů cookie pro konverzi“ k sestavování statistik pro naše webové stránky. Tyto statistiky nám ukazují celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu, a na které stránky našeho webu pak přistupoval každý uživatel. Nicméně my ani jiní inzerenti, kteří používají službu Google AdWords, neobdrží jakýkoli druh informací, které mohou být použity k osobnímu určení uživatelů.

Můžete zabránit instalaci „cookies pro konverzi“ provedením příslušné změny nastavení prohlížeče, například nastavením prohlížeče tak, aby bylo automatické umístění souborů cookie deaktivováno nebo blokováním souborů cookie z domény „googleadservices.com“.

Příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde:

https://policies.google.com/privacy

https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/

 

6. Google Fonts

Naše webové stránky používají písma Google k zobrazování externích písem. Toto je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google).

Prostřednictvím certifikace podle štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA společnost Google zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Aby bylo možné na naší webové stránce zobrazovat určitá písma, je při každém přístupu na naši webovou stránku navázáno připojení k serveru Google v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a ekonomickém provozu našeho webu.

Když vstoupíte na náš web, vytvoří se spojení s Google, ze kterého Google může identifikovat web, ze kterého byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu jsou písma přenášena pro zobrazení.

Google nabízí podrobné informace, zejména o možnostech, jak zabránit použití dat.

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google-​Maps
Naše webová stránka používá Mapy Google k zobrazení naší polohy a poskytování pokynů. Toto je služba poskytovaná společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (dále jen: Google).

Prostřednictvím certifikace podle štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA společnost Google zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Aby bylo možné na naší webové stránce zobrazovat určitá písma, je při každém přístupu na naši webovou stránku navázáno připojení k serveru Google v USA. Pokud přistupujete ke komponentám Map Google integrovaným do našich webových stránek, Google uloží do vašeho zařízení soubor cookie prostřednictvím vašeho prohlížeče. Vaše uživatelská nastavení a data jsou zpracována, aby se zobrazila naše poloha a vytvořil popis trasy. Nemůžeme zabránit společnosti Google v používání serverů v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Po připojení k Google tímto způsobem může Google určit, z jaké webové stránky byla vaše žádost odeslána a na jakou IP adresu jsou pokyny přeneseny. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookie provedením příslušných nastavení ve vašem prohlížeči. Další podrobnosti naleznete v části o cookies výše.

Kromě toho se používání Google Maps a informací získaných prostřednictvím Google Maps řídí Google Terms of Use https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en

a Terms and Conditions for Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google také nabízí další informace, zejména o možnostech, jak zabránit použití dat.

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

19/08/2019